IZVUCITE PUNJAČE IZ UTIČNICA, ISKLJUČITE RERNU PRE KRAJA PEČENJA: Ministarstvo objavilo preporuke za štednju struje

Zanimljivosti

IZVUCITE PUNJAČE IZ UTIČNICA, ISKLJUČITE RERNU PRE KRAJA PEČENJA: Ministarstvo objavilo preporuke za štednju struje

Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije saopštilo je danas da je donelo predloge preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije za državnu upravu, jedinice lokalne samouprave, preduzeća u državnom vlasništvu, privredu i domaćinstva.

Кada je reč o lokalnim samoupravama, organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama i privredi, predlog preporuka su racionalnija upotreba javne rasvete, ograničenje rada dekorativne rasvete na javnim objektima, korišćenje LED rasvete, zamena stolarije i generalno unapređenje energetske efikasnosti, postavljanje solarnih panela, prelazak sa grejanja na struju na drugi vid grejanja i korišćenje toplotnih pumpi, što bi trebalo da omogući smanjenje potrošnje energije za 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine, saopštilo je ministarstvo.

Naglašeno je da je posebno važan predlog preporuke da sva javna preduzeća naprave plan uštede potrošnje, a da javna preduzeća u energetskom sektoru naprave i planove za smanjenje gubitaka distributivne i prenosne mreže. Кada je reč o domaćinstvima, predlozi preporuka odnose se na racionalnije korišćenje, pre svega električne energije.

Ministarstvo će uputiti molbu Elektroprivredi Srbije (EPS) da opširnije predloge mogućnosti za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije za domaćinstva dostavlja uz račune za utrošenu energiju, a predlog preporuke je i da EPS stimuliše štednju kroz odobravanja dodatnih popusta za kupce koji smanje mesečnu potrošnju u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Takođe, jedan od predloga preporuka je i podizanje javne svesti o važnosti energetske efikasnosti, racionalne upotrebe energije i korišćenje obnovljivih izvora energije sa ciljem smanjenja potrošnje. Detaljniji podaci i predlozi preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije nalaze se na linku: https://www.mre.gov.rs/aktuelnosti/saopstenja/predlog-preporuka-za-smanjenje-potrosnje-elektricne-i-toplotne-energije

Predlog preporuka za preduzimanje mera u domaćinstvima

Ušteda na toploj vodi:

Korišćenje bojlera za pripremu tople vode samo kada je potrebna, termostat bojlera podesiti na temperaturu zagrevanja do 60 stepeni;

Uštede na rashladnim i grejnim uređajima:

Postavljanje frižidera na 4°C, a zamrzivača na -18°C kako bi se obezbedio optimum u potrošnji;

Razumno korišćenje grejnih uređaja u svom domu:

– U toku dana koristiti sunce što više za osvetljenje kao i za zagrevanje prostora u grejnoj sezoni, a tokom noći spustiti roletne i zavese;

– Ne pokrivati grejne elemente i uređaje nameštajem ili odećom jer na taj način emituju manje toplote.

Uštede kod mašina za pranje veša i suđa:

– Koristiti mašinu za pranje sudova i veša tek kada je puna, jer je energetski mnogo efikasnije;

– Izbegavati sušenje veša u sušilicima već veš sušiti na vazduhu;

– Treba koristiti program na nižim temperaturama pranja jer se tako može uštedeti značajna količina energije.

Ušteda energije kod pripreme hrane:

– Treba kuvati u poklopljenoj posudi jer se tako štedi do 20% energije, takođe treba koristiti posude koje su veličinom srazmerne grejnoj površini kako bi se izbegao gubitak od 20% energije;

– Kada voda proključa, jačinu grejanja posude treba smanjiti na najnižu moguću temperaturu pri kojoj će voda da nastavi da ključa. Na ovaj način može se uštedeti i do 60% energije;

– Najekonomičnije kuvanje obavlja se u ekspres loncu kojim se vreme kuvanja i utrošena električna energija smanjuju za dva do tri puta;

– Isključivanjem rerne 10 minuta pre kraja pečenja može se uštedeti do 20% energije;

– Prilikom korišćenja rerne, poželjno je što manje je otvarati jer se pri svakom otvaranju vrata rerne izgubi 20% toplote.

Ušteda energije kod rasvete i ostalih električnih uređaja:

– Gasiti svetla u sobama u kojima se ne boravi;

– Velike uštede mogu se ostvariti zamenom običnih sijalica sa užarenim vlaknom led metal-halogenim sijalicama. Ove sijalice troše i do 10 puta manje energije od običnih;

– Isključiti računar nakon završetka rada sa njim;

– Isključiti punjače baterija iz utičnica;

– Zameniti stare sijalice sa led sijalicama;

– Redovno menjati filtere na grejnim uređajima;

– Isključivanje dekorativnih rasveta na stambenim zgradama i porodičnim kućama.

Zagrevanje prostora, preporučene temperature za prostorije:

– Za slučaj da se sedi i duže boravi ova temperature treba da bude od 20 do 21°S,

– Za prostor u kome spavamo 18°S,

– Za prostorije u kojima zbog odlaska na posao i školu tokom dana niko ne boravi 16°S, a u slučaju dužeg odsustva 10°S.

Kupovina uređaja:

Prilikom kupovine električnih uređaja za domaćinstvo treba obratiti pažnju na energetske oznake. Energetske oznake govore nam o energetskoj efikasnosti i potrošnji energije. Treba kupovati uređaje sa najvećom klasom energetske efikasnosti. Na svakoj oznaci može se videti oznaka energetske efikasnosti uređaja u odnosu na maksimalnu energetsku efikasnost koju takva vrsta uređaja može potrošiti;

– Uređaje treba birati tako da odgovaraju stvarnim potrebama korisnika jer preveliki uređaji koji neće raditi sa punim kapacitetom bespotrebno koriste električnu energiju.

– Investiranje u energetsku efikasnost(smanjenje potrošnje električne i toplotne energije) i korišćenje OIE iz sopstvenih izvora(povećanje energetske nezavisnosti domaćinstava):

– Investiranje u poboljšanja energetske efikasnosti u smislu promene energetski efikasnim prozorima, poboljšanja izolacije, poboljšanja energetske efikasnosti sistema grejanja i hlađenja;

– Postavljanje solarnih panela i solarnih kolektora na krovove objekata koji su u vlasništvu odnosno koje koriste domaćinstva. (Kurir.rs)