Evo šta se dešava kada bacite opušak cigarete u kanalizaciju

Zanimljivosti

Evo šta se dešava kada bacite opušak cigarete u kanalizaciju

Mnogi pušači često odlažu opuške u uličnu kanalizaciju po principu ‘s oka, van pameti’, ali možda i ne shvataju da su takve deponije jednako opasne po životnu sredinu kao da bi opušak bacili direktno u prirodu.

Takođe je uobičajena zabluda da su opušci uglavnom napravljeni od papira ili pamuka i kao rezultat toga nisu toliko štetni za životnu sredinu. Već 2030. u morima bi moglo biti više opušaka nego ribe.

Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje (NIJZ) iz 2019. godine, 17,4 odsto stanovništva Slovenije starijeg od petnaest godina sebe definiše kao redovno pušače, dok 5,8 odsto stanovništva kaže da povremeno puši. Rezultati istraživanja koje je sprovela nevladina organizacija Ekolozi bez granica ukazuju da veći procenat ovih pušača baca opuške u prirodu nego u pepeljaru ili smeće.

Tokom posmatranja pušača, utvrdili su da je oko 40 odsto njih opušak odložilo pravilno, odnosno u kontejner za otpatke, dok ga je 44 odsto odložilo nepropisno. Ili su ga bacili na zemlju ili na travu, pored kontejnera za otpatke, u vodu ili kanalizacioni šaht.

Pogotovo posljednji među pušačima se često smatraju pametnim deponijem za njihov opušak, jer bar izgleda kao da ga nismo bacili direktno u prirodu – ali to nije tako. Opušci cigareta sadrže plastiku i više od 150 toksičnih materija, koje će prije ili kasnije završiti u našem okruženju, čak i kroz kanalizacioni šaht. (danas.rs)